Skanowanie 3D, inżynieria odwrotna

Przedmiotem oferty jest skanowanie i inżynieria odwrotna. Skanowanie 3D służy do odtworzenia w przestrzeni wirtualnej kształtów rzeczywistego obiektu.

Skan 3D

Skan wazonu

Najczęściej stosowane jest do :

  • naprawy (pośrednio) przedmiotów o skomplikowanych kształtach przez skopiowanie kształtu uszkodzonego przedmiotu. Uzupełnienie w środowisku wirtualnym (np. skopiowanie pozostałego fragmentu powierzchni i wstawienie w brakujące miejsce). Następnie odtworzenie przez druk 3D, frezowanie CNC lub inne technologie cyfrowe
  • powielenia posiadanych obiektów przez skanowanie 3D ich jako dane cyfrowe. W dalszej kolejności odtworzenie w świecie rzeczywistym – inżynieria odwrotna
  • tworzenia projektów w środowiskach CAD części o skomplikowanych kształtach, których utworzenie w konwencjonalny sposób w programie CAD byłoby czasochłonne lub trudne. Wczytany skan 3D jest bazą do tworzenia kolejnych obiektów, “szkicem” do tworzenia modelu parametrycznego. Alternatywnie po odpowiedniej obróbce cyfrowej zamieniany jest na obiekt bryłowy.
  • pomiarów i kontroli jakości, gdzie zeskanowany obiekt porównywany jest (nawet w czasie rzeczywistym) z modelem komputerowym
  • archiwizacji obiektów np. wykopaliska itp.
  • udostępnienia rzeczywistych przedmiotów w postaci cyfrowej
  • tworzenia modeli wykorzystywanych w reklamie, wzornictwie i twórczości artystycznej.

Skanowanie 3D wykonywane jest światłem strukturalnym w systemie HP 3D Scan Software – Professional Edition v4. Wielkość obiektów standardowa od 60-500 mm.

Przykłady skanowania 3D

Naprawa osłon Chevrolet Corvette - uszkodzona część

Naprawa osłon Chevrolet Corvette - skan
uszkodzonego fragmentu

Naprawa osłon Chevrolet Corvette - część symetryczna
jako wzorzec


Naprawa osłon Chevrolet Corvette
- skan części wzorcowej


Naprawa osłon Chevrolet Corvette - model brakującego
fragmentu uzyskany po połączeniu obu skanów


Naprawa osłon Chevrolet Corvette - wydrukowany
brakujący fragment


Ozdobna klamka

Skan klamki

Skan twarzy

Wydruk skanu

Gipsowy odlew szczęki

Skan odlewu

Przejdź do strony głównej